Uw bedrijf is in in de problemen gekomen; een faillissement ligt op de loer. Uw wilt uiteraard koste wat het kost een dreigend faillissement afwenden  maar u heeft geen idee waar en waarmee u moet beginnen. Intussen blijven de rekeningen en aanmaningen zich opstapelen. Sommige van uw klanten blijken zich steeds slechter aan uw betalingstermijnen te houden. Tot overmaat van ramp wordt uw personeel ook steeds onrustiger. Kortom er is actie geboden.

Wat kunt u doen om een faillissement te voorkomen?

Zorg dat uw administratie op orde is.

Uit de administratie van uw bedrijf kunt u de financiële situatie opmaken. Zorg dat u volledig op de hoogte bent van de financiële situatie en kostenposten van uw bedrijf. U moet in een vroeg stadium constateren dat u uw schulden niet kunt voldoen. Vervolgens dient u zo snel mogelijk actie te ondernemen, zoals onder meer het voortvarend aanmanen van debiteuren via een incassotraject.

Sluit een kredietverzekering af.

Bij niet betalende klanten voert de kredietverzekeraar  incasso's  uit op de desbetreffende debiteuren. Wanneer deze vervolgens nog steeds niet betalen, keert de kredietverzekeraar de schade (onder aftrek van het eigen risico) aan u uit. Op deze manier heeft u de zekerheid dat uw vordering in ieder geval gedeeltelijk wordt voldaan.

Bied uw schuldeisers een crediteuren akkoord aan.

Kunt u uw schulden niet meer kunt voldoen omdat de schuldenlast gewoonweg te hoog is? Overweeg dan uw schuldeisers een crediteuren akkoord aan te bieden bv. in de vorm van een voorstel tot betaling van een bepaald percentage van de schuld tegen uiteindelijke kwijtschelding.
Ook valt te denken aan het aanbieden van aandelen aan een of meerdere schuldeisers in ruil voor kwijtschelding van de vordering.  Schuldeisers gaan hier vaak mee akkoord daar de kans dat ze minder of helemaal niets ontvangen groter is bij een faillissement.  Een crediteurenakkoord is vrij van vorm dus qua inhoud kunt u alles met uw schuldeisers afspreken.

Wees transparant.

Als u een crediteuren akkoord aanbiedt, zorg er dan voor dat u uw crediteuren genoeg informatie verstrekt om uw aanbod goed te kunnen beoordelen. Wees transparant over  de oorzaak van uw financiële problemen, het aantal schuldeisers, op welke manier de schulden zijn opgebouwd en hoe het akkoord zal worden gefinancierd. Ook belangrijk is om een prognose van de vooruitzichten van uw bedrijf te geven.

Wacht niet tot het te laat is.

Wacht niet tot het laatste moment maar biedt een crediteuren akkoord zo snel mogelijk aan. Het tot een definitief akkoord komen kan wel één à twee maanden duren. Uw bedrijf dient gedurende deze tijd over voldoende liquide middelen te beschikken om niet in tijdnood te komen voor overleg met uw schuldeisers. Het aanbieden van een crediteurenakkoord vergroot uw kans op afwending en voorkoming van een dreigend faillissement.

Kunnen uw personeelskosten omlaag?

De grootste kostenpost bij de meeste bedrijven zijn de personeelskosten. Minder personeel betekent minder kosten. Het is hierbij wel verstandig om informatie in te winnen en de mogelijkheden te bekijken voordat uw in de personeelskosten gaat snijden. Houd bijvoorbeeld rekening met wettelijke regels, ontslagvergoedingen, verboden en vergunningen indien u van plan bent werknemers te ontslaan of wilt gaan werken met freelancers etc.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 71

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op