Zoekt u een goede Bestuurders aansprakelijkheidverzekering?
Verzeker uzelf als bestuurder door de aansprakelijkheidverzekering af te sluiten. Daarmee wordt u beschermd tegen vele ongewenste verwijtingen bij aansprakelijkheid. Als bestuurder draagt u de verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen van alle contractuele aangelegenheden van de onderneming. Bent u werkzaam als bestuurder bij een onderneming met een eigen rechtspersoonlijkheid zoals dit bij een NV of BV het geval is, dan is de onderneming zelf verantwoordelijk voor contracten. Het is de bestuurder die in opdracht van de onderneming contracten opstelt en uitvoert zodat de onderneming daarvan beter wordt. Toch kunnen er bewust of onbewust situaties ontstaan waardoor de bestuurder zelf de verantwoordelijkheid met dragen. Om eventuele verantwoordelijkheids kosten te dekken neemt u de bestuurders aansprakelijkheidverzekering.

Wanneer bestuurders aansprakelijkheid?

Er kunnen voorvallen ontstaan binnen een onderneming waardoor de bestuurder de verantwoordelijkheid moet dragen omdat deze aansprakelijk is. Denk daarbij aan:

  • de onderneming is een contract aangegaan echter er kan niet worden geleverd;
  • ongewild is er onbehoorlijk bestuur geweest waardoor de onderneming schade heeft opgelopen;
  • aansprakelijkheid voor acties uitgevoerd door personeel;
  • conflicten aangaande de belastingdienst;
  • enzovoorts.

De bestuurder van een onderneming kan voor vele zaken aansprakelijk worden gesteld en dus is het voor een bestuurder noodzakelijk om afdoende bescherming te hebben middels een bestuurders aansprakelijkheidverzekering. Laat u informeren door de advocaat voor aansprakelijkheid hoe uw bestuurders aansprakelijkheidverzekering bij uw ondernemings problematiek kan helpen.

Is er onbehoorlijk bestuur

Het kan voorkomen dat er problemen binnen een onderneming zijn waardoor binnen de onderneming of bij derden schade ontstaan door onbehoorlijk bestuur. Het bestuur handelt uiteraard op een bepaalde overwogen manier op basis waarvan acties worden ondernomen. Bewust of onbewust kan daardoor schade ontstaan. Is er sprake van doelbewust onbehoorlijk bestuur waarbij de bestuurder aan de eigen belangen denkt dan dekt uiteraard een bestuurders aansprakelijkheidverzekering niets. Het kan echter voorkomen dat er schade ontstaat welke niet doelbewust is veroorzaakt. De bestuurder draagt verantwoordelijkheid en kan daartoe de aansprakelijkheidverzekering aanwenden om onverhoopte schade te laten vergoeden. Zodoende kunt u als bestuurder op een gedegen manier uw belangen beschermen door een bestuurders aansprakelijkheidverzekering te nemen.

Problemen met contracten

U gaat als bestuurder namens de onderneming vele contracten aan en die contracten dienen nagekomen te worden omdat contracten een tweezijdige levering inhouden. Veelal wordt een leveringscontract aangegaan zodat op een gestelde datum werkelijk wordt geleverd. De consument verwacht daarbij altijd een bepaald kwaliteitsniveau waaraan moet worden voldaan. Het kan zowel schorten aan de kwaliteit van het geleverde product maar het kan ook voorkomen dat er problemen zijn ontstaan waardoor niet geleverd kan worden. De bestuurder is in deze ook deels verantwoordelijk. Neem de bestuurders aansprakelijkheidverzekering om alle soorten van aansprakelijkheid af te dekken. Met de aansprakelijkheidverzekering zorgt u ervoor dat u goed bent beschermd tegen onverwachte schade posten door aansprakelijkheid.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 71

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op