Inzicht in Bestuurders aansprakelijkheid. Dat vindt u hier!

Is er sprake van schade veroorzaakt door de onderneming of door de bestuurders, dan dragen de bestuurders de hoofdelijke aansprakelijkheid daarover. Dit houdt ook in dat de bestuurders aansprakelijk zijn voor handelingen van het personeel indien de handelingen voor het werk moeten worden uitgevoerd. Daarnaast kan het zijn dat er door wel bewuste handelingen van de bestuurders de voortgang van de onderneming in het geding is gekomen waardoor een faillissement dreigt. In dat geval is er sprake van onbehoorlijk bestuur en zijn de bestuurders eveneens aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Faillissement

Komt een onderneming in de problemen dan wordt een curator als bewindvoerder ingesteld. Deze zal dan alle schulden en vermogen in kaart brengen, maar zal eveneens onderzoeken of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Dit houdt in dat het bestuur de onderneming heeft misbruikt voor eigen doeleinden danwel dat er beslissingen zijn genomen die zeer ongunstig voor de onderneming hebben uitgepakt. In dergelijke gevallen zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de schade welke is opgetreden. In dat geval vervalt de scheiding tussen het vermogen van de onderneming en het vermogen van de bestuurders. Dat vermogen kan dan wegens bestuurders aansprakelijkheid worden aangewend om schulden van de onderneming te betalen.

Verantwoordelijkheid voor werknemersacties

Een onderneming heeft veel personeel rondlopen. Voor acties welke door werknemers in het kader van het werk worden uitgevoerd dragen de bestuurders eveneens aansprakelijkheid. Indien er schade door het handelen van de werknemers optreedt dan betekent dat de bestuurders van de onderneming daarop aangesproken kunnen worden. Ook al heeft de werknemer schuld voor de handelingen, de schade kan worden verhaald op de bestuurders danwel de onderneming. Er is uiteraard ook een uitzondering in deze. Indien de werknemer willens en wetens schade heeft berokkend dan kan dit worden verhaald op de werknemer. Mogelijk kan dit eveneens leiden tot ontslag op staande voet.

Contract schending

Tussen de onderneming en klant wordt gewoonlijk een contract afgesloten waarbij de klant betaalt voor de levering van een product. De onderneming en dus de bestuurder is aansprakelijk voor het nakomen van die wettelijke verplichting. Indien er wegens verzuim het product niet wordt geleverd kan de klant daardoor schade oplopen. In dat geval dan is door de te late levering de bestuurder ook aansprakelijk voor de opgelopen schade bij de klant als ook voor het product. Er dient daarbij snel tot een oplossing gekomen te worden om de schade te beperken. Indien de bestuurder als vertegenwoordiger van de onderneming dit niet doet dan kunnen juridische stappen worden ondernomen om het recht voor de klant te halen.

Aansprakelijkheid bij de fiscus

De onderneming dient altijd netjes de van belang zijnde belastingen af te dragen. Denk aan omzet- en loonbelasting. Iedere maand dient daartoe een en ander aan de fiscus te worden afgedragen. Het kan voorkomen dat er onvoldoende baten voorradig zijn, mogelijk door toedoen van een dreigend faillissement. Dan dient altijd de fiscus direct ingelicht te worden dat de betalingen wegens een tekort aan baten niet voldaan kunnen worden. De bestuurders dragen die verantwoordelijkheid. Anders vermoedt de belastingdienst dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en kan faillissement aanvragen. De belastingdienst vormt namelijk de belangrijkste schuldeiser. Laat je informeren omtrent op welke manier je als bestuurder kunt beschermen tegen aansprakelijkheid middels een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 71

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op