De meeste mensen vragen het zich wel eens af. ‘Ben ik hier aansprakelijk voor of niet?’ Wanneer je bijvoorbeeld je auto uitleent, is het handig om te weten wie dat er verantwoordelijk is wanneer er iets gebeurd. Gebeurt er een ongeluk in je bedrijf, om problemen te voorkomen is het dan handig om te weten wie er aansprakelijk is. Zo zijn er tal van voorbeelden waarbij het niet helemaal duidelijk is wie aansprakelijk is voor het ontstane probleem. Vaak ontkennen mensen ook dat ze aansprakelijk zijn omdat ze bang zijn dat ze dan geld moeten betalen. Wanneer je vaak dingen uitleent aan anderen of wanneer je een eigen bedrijf hebt, is het verstandig om informatie in te winnen over een aansprakelijkheidsverzekering en er zo mogelijk eentje af te sluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering doet eigenlijk precies wat de naam al zegt. Wanneer je aansprakelijk bent voor materiële schade of voor letselschade, dekt de verzekering de kosten die je maakt.
Volgens de wet ben je aansprakelijk wanneer je iets doet waardoor schade ontstaat. Hetzij materiële schade, hetzij letselschade. Tevens wordt ook de schade vergoed die je kind of je huisdier heeft gemaakt. Wanneer je bijvoorbeeld je hond meeneemt naar een ander huis en hij gooit daar een dure lamp om, ben je daarvoor verzekerd. Gooit je kind zijn beker met sap op het dure tapijt van de gastvrouw, dan ben je ook daarvoor verzekerd. Daarnaast ben je ook verzekerd voor schade die ontstaat wanneer je iets juist niet doet.

Dekking door de verzekering

Zoals hierboven al een keer vermeldt, dekt de verzekering zowel materiële schade als letselschade. Met materiele schade krijgt iedereen wel een keer te maken, er gaat wat kapot of je rijdt met je fiets tegen een geparkeerde auto, wanneer er alleen sprake van materiele schade is, worden deze zaken snel en zonder moeite afgehandeld. Daarnaast denkt de verzekering letselschade. Er is sprake van letselschade wanneer er doden of gewonden in het spel zijn, bijvoorbeeld bij een auto ongeluk. Deze zaken liggen vaak wat gevoeliger en moeten zorgvuldig afgewerkt worden waardoor de afhandeling wat langer zal duren.
Schade aan de eigen spullen valt niet onder verzekering. Tevens valt opzettelijk veroorzaakte schade ook niet onder de verzekering.

De verzekeraar

Het is de taak van de verzekeraar om de schade zo snel mogelijk af te werken. Je meldt de schade bij de verzekeraar en deze neemt contact op met de persoon waar dat je de schade hebt veroorzaakt en vervolgens handelt de verzekeraar de zaak verder af zonder dat je daar zelf hinder van ondervindt.
Voor het afhandelen van zaken waarbij het om letselschade gaat, bestaat er een speciale gedragscode voor de verzekeraar. De verzekeraar moet zich hier strikt aan houden om te zorgen dat de zaak volgens de regeltjes afgewerkt worden.
Naast het afhandelen van de zaken wordt je tijdig door de verzekeraar geïnformeerd over veranderingen in de verzekering. Door de jaren heen kunnen de regels van de verzekering namelijk aangepast worden.

De premie

Om de hoogte van de premie te berekenen, kijkt de verzekeraar in de eerste plaats naar de situatie waar dat je zelf in zit en het eventuele gezin dat erbij betrokken is. Daarnaast wordt er gekeken naar de bedragen waarvoor je verzekerd bent en als laatste wordt er gekeken naar de eigen risico. Het is de taak van de verzekerde om ervoor te zorgen dat de premie op tijd en volledig betaald wordt. Alleen met een premie die je op tijd betaald, ben je optimaal verzekerd. De verzekeraar gebruikt deze premie immers om de schade op een goede manier te kunnen vergoeden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 71

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op