Naast de veelal hoofdelijke aansprakelijkheid die een werkgever draagt voor handelingen uitgevoerd door de werknemer, heeft de werknemer ook een mate van risico aansprakelijkheid. Is de werknemer bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden onzorgvuldig te werk gegaan door niet de instructies op te volgen van de werkgever danwel doordat doelbewust door de werknemer schade is berokkend dan dient de werknemer conform Wet op de Arbeidsovereenkomst artikel 7A: 1638 da lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de schade te vergoeden aan de werkgever. Overkomt het u als werknemer dan ook dat u in uw ogen per ongeluk schade heeft aangericht bij uw werkgever en deze wil het op u verhalen, neem dan een advocaat voor aansprakelijkheid in de arm.

Ontslag op staande voet

De werknemer heeft een zeer grote fout “on”bewust gemaakt waarmee het voor de werkgever overduidelijk is, de werknemer dient per direct op staande voet ontslagen worden. Het kan daarbij echter zijn dat daarmee de kous er niet van af is. De schade die de werkgever heeft opgelopen door de handelingen van de op staande voet ontslagen werknemer – vergoeding schade derden danwel eigen schade door bijvoorbeeld werk of inkomsten derving – kan dan ook verhaald worden op de werknemer. Dit kan betekenen dat het openstaande salaris en vakantiegeld mogelijk niet wordt uitbetaald. Is de schade echter dermate groot voor de werkgever kan deze besluiten om meer schade vergoeding wegens aansprakelijkheid van de werknemer te eisen bij de rechtbank.

Geen aansprakelijkheid voor werknemer

Soms kan het zijn dat u werkgevers eigendommen ten behoeve van uw werk vervoerd in uw auto. Het kan daarbij voorkomen dat u deze vergeet mee te nemen, blijft liggen in de afgesloten kofferbak en wordt gestolen. Een tweede voorbeeld is dat een werknemer een doos met goederen vergeet in te laden en rijdt weg. Bij terugkomst is deze doos uiteraard verdwenen. In beide voorbeelden is er geen sprake van grove nalatigheid en het vergeten van een dergelijke doos met goederen valt dan ook onder het bedrijfsrisico van de onderneming.

Wel aansprakelijkheid voor werknemer

Zo is er het voorbeeld waarbij een werknemer de opbrengst van verkopen binnen een onderneming mee neemt naar huis. Onderweg krijgt de werknemer een lekke band en de opbrengst blijft open en bloot op de voorbank liggen. De werknemer wordt geholpen door een vriendelijke mede weggebruiker, echter nadat de aardige man is verdwenen is tevens het geld weg. In deze heeft de werknemer onbehoorlijk veel risico genomen waarmee de werknemer handelde met aan het opzet grenzende “bewuste” roekeloosheid. Dit betekent dan ook dat de werknemer verantwoordelijkheid draagt ten tijde van het vervoer van de opbrengst ongeacht of het vreemd was dat de werknemer het geld mee naar huis nam. Daarmee dient de werknemer wegens zijn aansprakelijkheid de schade te vergoeden.

Wel of geen aansprakelijkheid

Het is geen sinecure om een standaard regel vast te leggen waarin de werknemer de schuld draagt of dat iets binnen een bedrijfsrisico valt. Toch geeft veel jurisprudentie helderheid in wat wel en niet geaccepteerd wordt als aansprakelijkheid voor de werknemer of dat toch de werkgever de aansprakelijkheid voor het handelen van de werknemer moet dragen. In principe is het dus zo dat de werkgever altijd de hoofdelijke aansprakelijkheid draagt wegens “doorbraak” mits de werknemer niet onbehoorlijk of roekeloos heeft gedragen ten opzichte van wat gewoonlijk van een werknemer verwacht kan worden. Wilt u dan ook weten of u verantwoordelijk bent voor de opgetreden schade in uw omstandigheden, neemt dan contact op met een advocaat voor aansprakelijkheid.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 71

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op