De aansprakelijkheid van ouders of voogd(en) voor schade die door kinderen aan derden wordt toegebracht, is geregeld in artikel 6:169 van het Burgerlijk Wetboek.

Leeftijdsgroepen

In dit artikel wordt bepaald dat de mate waarin een kind aansprakelijk is, af hangt van de leeftijd van het kind. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie leeftijdsgroepen:

  • kinderen tot 14 jaar
  • kinderen van 14 en 15 jaar
  • kinderen van 16 jaar en ouder

Kinderen tot 14 jaar zijn niet aansprakelijk

Kinderen tot 14 jaar kunnen volgens het Burgerlijk Wetboek niet zelf aansprakelijk zijn voor de schade die zij aanrichten. In plaats daarvan zijn de ouders of voogd(en) aansprakelijk. Voor hen geldt een zogenaamde risicoaansprakelijkheid. Zij lopen risico voor het gedrag van hun kind. Voorwaarde is echter dat er sprake is van een onrechtmatige gedraging (in strijd met de wet) van het kind en dat het moet gaan om een actieve gedraging.

Van een actieve gedraging is bijvoorbeeld sprake wanneer het kind naast de tuin van de buren een vuurtje stookt, waarbij een paar coniferen van de buren vlam vatten en afbranden. Anders is het wanneer het kind ziet dat anderen een vuurtje stoken en hij vanaf een afstandje toekijkt hoe dat af zal lopen, in plaats van iemand te waarschuwen. Wanneer nù de coniferen van de buren afbranden is er geen sprake van een actieve gedraging van het betreffende kind, maar van nalatigheid. Voor dat laatste kunnen ouders of voogd(en) niet aansprakelijk gehouden worden.

Kinderen van 14 en 15 jaar

Kinderen van 14 en 15 jaar zijn zelf aansprakelijk, naast de ouders of voogd(en). De ouder of voogd(en) zijn aansprakelijk voor de schade die kinderen van 14 en 15 jaar toebrengen, tenzij zich kunnen disculperen. Dat wil zeggen dat zij kunnen aantonen dat hen geen enkel verwijt treft met betrekking tot de schade. Zij hebben niet kunnen voorkomen dat de schade is ontstaan.

Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een 15-jarige jongen op school een bal door een ruit schiet. Zijn ouders waren op dat moment ergens anders en hebben niet kunnen voorkomen dat de ruit sneuvelde.

Op deze leeftijd geldt niet meer alleen aansprakelijkheid voor een actieve gedraging. Ook nalatigheid kan nu tot aansprakelijkheid leiden. Denk daarbij aan het niet tijdig waarschuwen voor gevaar.

Kinderen van 16 jaar en ouder

Kinderen van 16 jaar en ouder zijn zelf volledig aansprakelijk voor de schade die zij aan derden toebrengen. Wel kunnen in sommige situaties de ouders of voogd(en) naast het kind aansprakelijk gehouden worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de ouders of voogd(en) weten dat het kind alcohol heeft gedronken en hem vervolgens toch op zijn scooter weg laten rijden. Voor de schade die dàn wordt veroorzaakt kunnen de ouders of voogd(en) naast het kind aansprakelijk gehouden worden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 71

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op