Heeft u direct een vraag voor onze advocaten of juristen? Dan kunt u gelijk in contact komen met onze advocaten door met 085-773 70 71 te bellen, of via ons juridisch advies formulier.

Aansprakelijkheid in het algemeen

Iedereen is aansprakelijk voor zijn eigen handelen, echter indien u werkt als werknemer voor een werkgever dan is uw werkgever verantwoordelijk voor uw handelen. Treedt er door uw handelen als werknemer schade op terwijl u naar eer en geweten heeft gehandeld dan is uw werkgever verantwoordelijk voor de opgetreden schade. Uiteraard ligt dit anders indien u risicovol heeft gehandeld en het dus aan uw onverantwoordelijke gedrag valt te verwijten dat schade is opgetreden. Dit geldt zonder twijfel indien er schade is ontstaan door roekeloos handelen en u daarbij wegens dringende reden wordt ontslagen. Dan kan de werkgever zelfs overgaan tot een rechtelijke gang om de schade op u als werknemer compleet te verhalen. U dient dan ook juridische bijstand te hebben in de vorm van een advocaat voor aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid werkgever

In principe is de werkgever altijd hoofdelijk aansprakelijk voor opgetreden schade bij handelingen uitgevoerd door zijn werknemers. Dit heet dan ook wettelijke doorbraak, waarbij mogelijk de werknemer de veroorzaker is echter draagt de werkgever de aansprakelijkheid. Uitgangspunt is daarbij dat de werknemer naar eer en geweten goed heeft gehandeld in de omstandigheden waarin de werknemer zat conform de gewoonlijk te verwachten instructies van de werkgever. Mocht er in dergelijke omstandigheden dan ook schade zijn ontstaan dan is juist de werkgever aansprakelijk voor die schade. Daarnaast zijn er andere omstandigheden waarbij de werkgever of bestuurder zelf aansprakelijk is voor schade opgetreden door eigen handelen van de bestuurder. Het kan namelijk zo zijn dat de onderneming failliet dreigt te gaan door onbehoorlijk bestuur van de onderneming waarmee de bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor het faillissement door privé vermogen te gebruiken voor het gelijktrekken van de balans schulden en vermogen.

Aansprakelijkheid werknemer

Door de handelingen van de werknemer is er schade ontstaan en daarmee is de werknemer de veroorzaker. Heeft de werknemer bij die handelingen gehandeld zonder dat dit echt valt te verwijten aan de werknemer dan draagt de werkgever de hoofdelijke aansprakelijkheid. Er zijn echter omstandigheden waarin de werknemer teveel risico’s heeft genomen waarmee juist schade is ontstaan. Naar redelijkheid en billijkheid hoeft de werkgever dan de schade niet te dragen, echter dient de werknemer conform de Wet op de Arbeidsovereenkomst de schade aan de werkgever te vergoeden. Het is namelijk de werkgever die in eerste instantie de kosten draagt, echter de werknemer dient deze over te nemen.

Aansprakelijkheid bij dringend ontslag

Een dringend ontslag betekent dat de werknemer op staande voet is ontslagen waarmee direct alle rechten van de werknemer zijn ontnomen. Uiteraard is het dan direct de vraag of de dringende reden dringend genoeg is geweest. Soms is de aanleiding echter een voorval waarbij schade is opgelopen. Dit kan schade zijn bij een derde of schade voor de werkgever. De werkgever heeft daarbij het recht om deze schade te verhalen op de werknemer, juist wegens de “doel”bewuste handelingen van de werknemer. Daarmee kan de zaak dus voor de rechter komen om zo de schade volledig te verhalen.

Aansprakelijk?

Bent u als werknemer aansprakelijk of is uw werkgever nu feitelijk aansprakelijk, een goede vraag! Alles hangt af van de omstandigheden waarin schade is ontstaan en in hoeverre het de werknemer valt te verwijten dat de schade is opgetreden. Uiteraard dient u als werknemer te weten in hoeverre u daadwerkelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor uw handelen namens de werkgever. Uw werkgever kan wel zomaar zeggen dat u verantwoordelijk bent echter dat hoeft niet strikt zo te zijn, aangezien de werkgever de hoofdelijke aansprakelijkheid draagt omtrent uw handelen mits u naar eer en geweten heeft gehandeld. Laat u dan ook juridisch bijstaan, mocht het komen tot een aansprakelijkheids kwestie. Als werknemer staat u sterk ten opzichte van uw werkgever. Schakel dan ook bij twijfel een aansprakelijkheids advocaat in.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 71

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op